Företaget

Tectum Byggnader AB – bygger med kvalité och engagemang.

Vi är ett företag med lång och bred erfarenhet och med ett stort intresse för stålbyggnader. Vi är en engagerad samarbetspartner under hela projektets gång. Genomtänkta byggnader i kombination med konkurrenskraftiga priser gör våra kunder nöjda.

Våra stålbyggnader finns inom, i princip, alla användningsområde såsom industribyggnader, lagerbyggnader, affärsbyggnader, lantbruksbyggnader, maskinhallar, sporthallar och ridhus med mera. Vi levererar allt från enkla hallbyggnader och stålstommar till arkitektritade stålbyggnader.

Vår grundidé är att använda ett standardsystem som lätt kan anpassas för olika användning. Det gör att byggnader och materialleveranser blir mer exakta. Vi arbetar både med stora kända leverantörer och mindre företag som vi vet gör ett bra arbete.

Vi har en specialistkompetens när det gäller stålbyggnader som gör att vi alltid kan erbjuda våra kunder stor trygghet. Vi vet vad vi pratar om och säljer bara det vi vet fungerar. Vi kan leda ett projekt från idé till färdig leverans och ser en utmaning i varje nytt projekt.

Vi tar tillvara våra medarbetares engagemang, kompetens och erfarenhet och har en ambition att ständigt utvecklas. Många av våra leverantörer och samarbetspartners har vi arbetat tillsammans med under många år. Flera i över 30 år. Detta resulterar i korrekta materialleveranser med material som användes och monteras på rätt sätt i byggnaderna. Noggrannhet är ett nyckelord i företaget.

Vi ser positivt på framtiden. Vi känner en stor gemenskap i företaget där delaktighet, tillit och ansvar har en stor plats. Vi upplever att vi har ett rykte på marknaden där Tectum omtalas som ett engagerat, noggrant och ansvarstagande företag.