• Plintar och sockelbalkar är monterade.

 • Arbete med återfyllnad, avjämning och packning av marken utförs.

 • Här ser man isolering, armering och gjutning.

 • Gjutning av betonggolv.

 • Stålstommen och stagningsvirke monteras.

 • Gavelramen lyfts på plats.

 • Ännu en stålram monteras.

 • De båda ramhalvorna bultas samman i nocken.

 • Vikportskarmen monteras.

 • Takåsar och väggreglar är monterade.

 • Plastfolie monteras, skarvar tejpas och klistras mot ramar. Invändig takplåt monteras.

 • Innertaket är klart.

 • Heltäckande vindskydd på väggar monteras.

 • Utvändig väggplåt monteras.

 • Montagearbetet fortskrider.

 • Isolering av tak. Montage av heltäckande underlagstak ska påbörjas.

 • Vindskivor och underslag monteras.

 • Isolering av väggar sker inifrån.

 • Plåtbeslag till portar, hörn mm sätts på plats.

 • Montage av plastfolien.

 • Invändig väggplåt monteras.

 • Vikportarna monteras på portkarmen.

 • Portarna är på plats.

 • Byggnaden i princip klar.