Stålbyggnader

Våra stålbyggnader finns i ett obegränsat antal utförande och som kund hos oss kan Du givetvis få dem anpassade efter Dina behov och önskemål. Vi har delat upp stålbyggnaderna i olika segmenten för att Du lättare ska hitta rätt men detta är givetvis bara en vägledning då det, i princip, är Du som sätter gränsen för hur Din stålbyggnad ska utföras. Använd gärna referensbyggnader och inspirationsbilder för att få idéer till din stålhall.

 

Industrihall

Industribyggnader & industrihallar »

 

Affärsbyggnader & bilhallar »

 

Lagerhall

Lagerhallar och garage »

 

Maskinhallar, lantbruksbyggnader
och stallbyggnader »

 

Ridhus, ridhallar och sporthallar »

 

Stålbyggnad

Plintgrund, betongelement och stålstomme »

 

Portar, dörrar och fönster »