Prisexempel
Kostnadsfri offert
Lars Nilsson, Tectum
Lars Nilsson
Försäljning & rådgivning
044–813 19
E-post till Lars Nilsson
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson
Hans Sjöstrand, Tectum
Hans Sjöstrand
Försäljning & rådgivning
044–813 28
E-post till Hans Sjöstrand
Ola Persson, Tectum
Ola Persson
Försäljning & rådgivning
044–813 29
E-post till Ola Persson

P Gross har genom åren köpt flera stålbyggnader och lagerhallar. Denna stålhall som de har sin egen verksamhet i inryms både kontor och lagerbyggnad. Stålbyggnaden är utförd med en betongsockel och däröver med liggande stålplåt, silvermetallic i lagerdelen och grafitgrå i kontorsdelen. Det ingår även ett bjälklag i tolv meter (två hela sektioner) av byggnaden. Vikportarna är av typen sandwichport som är en välisolerad vikport, här med två rader glas och i silvermetallic kulör. Man har även valt ett snyggt entréparti och fönster i aluminium i samma grafitgråa kulör.

Tillbaka till butiks- & bilhallar
Prisexempel
Kostnadsfri offert
Lars Nilsson, Tectum
Lars Nilsson
Försäljning & rådgivning
044–813 19
E-post till Lars Nilsson
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson
Hans Sjöstrand, Tectum
Hans Sjöstrand
Försäljning & rådgivning
044–813 28
E-post till Hans Sjöstrand
Ola Persson, Tectum
Ola Persson
Försäljning & rådgivning
044–813 29
E-post till Ola Persson