Prisexempel
Kostnadsfri offert
Lars Nilsson, Tectum
Lars Nilsson
Försäljning & rådgivning
044–813 19
E-post till Lars Nilsson
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson
Hans Sjöstrand, Tectum
Hans Sjöstrand
Försäljning & rådgivning
044–813 28
E-post till Hans Sjöstrand

Denna lagerbyggnad är uppförd i Laholm. Stålbyggnadens väggar är nederst försedda med betongelement i olika höjder med hänsyn taget till tomten och de tre dockningar (lastbrygga, lastkay och lasthus) som är placerade på byggnadens långsida. Ovanför betongsockeln är det på väggarna vit stålplåt och däröver på gavelspetsarna röd stålplåt. För att få ett trevligt helhetsintryck av byggnaden har övriga detaljer såsom dörrar och beslagningar också valts i röd färg.

Tillbaka till lagerhallar
Prisexempel
Kostnadsfri offert
Lars Nilsson, Tectum
Lars Nilsson
Försäljning & rådgivning
044–813 19
E-post till Lars Nilsson
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson
Hans Sjöstrand, Tectum
Hans Sjöstrand
Försäljning & rådgivning
044–813 28
E-post till Hans Sjöstrand