Vi är ett företag med lång och bred erfarenhet och med ett stort intresse för stålbyggnader. Vi är en engagerad samarbetspartner under hela projektets gång. Genomtänkta byggnader i kombination med konkurrenskraftiga priser gör våra kunder nöjda.

GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Vi på Tectum Byggnader AB kommer att behandla dina personuppgifter med försiktighet och krav som finns enligt gällande lagstiftning. Mer information kring reglerna och vilka rättigheter du har finns på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Tre viktiga punkter att känna till:

  • Du har rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade om de skulle vara felaktiga.
  • I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har rätt att ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Detta betyder dock att vi fortfarande ha rätt att använda de redan insamlade uppgifterna, eftersom vi har fått samtycke sedan tidigare.
  • Är det så att du får information från oss som du av någon anledning är felaktig, så radera direkt informationen och meddela oss detta snarast möjligt så ska vi genast rätta till uppgifterna på ett korrekt sätt.

Kontaktformulär

Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) vill vi informera om att dina personuppgifter från webbformuläret kommer att behandlas.

Vi sparar och behandlar personuppgifter om dig från ovanstående webbformulär, så som namn och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig och besvara ditt meddelande.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke som du lämnade innan du skickade in webbformuläret. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post mail@tectum.se.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Kontaktinformation

Tectum Byggnader AB
Norra Järnvägsgatan 30
288 33 Vinslöv

Telefon: 044-813 10

E-post: mail@tectum.se