Ola Persson, Tectum
Ola Persson
Försäljning & rådgivning
044–813 29
E-post till Ola Persson
Ola Persson, Tectum
Jan Adrian
Försäljning & rådgivning
044–813 20
E-post till Jan Adrian
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson

Vi levererar i hela Sverige.

Tectum - Vi arbetar för 100 % nöjda kunder
  • Lantbruksbyggnad / maskinhall, Tectum
  • Lantbruksbyggnad Tectum

Att välja Tectum som leverantör till er nya maskinhall eller lantbruksbyggnad innebär trygghet, kvalitet och engagemang från start till mål.

Kompetens och noggrannhet – stadiga grundpelare för hållbara djurstallar

Välbyggda djurstallar är en förutsättning för att upprätthålla en behaglig, trygg och hälsosam miljö – både för djuren och människorna som tar hand om dem. I Sverige har vi överlag mycket höga krav på god djurhållning. Samtidigt är de flesta bönder också väldigt måna om att deras djur ska trivas och må bra. Det är dock en hel del man behöver ha i åtanke om man planerar att uppföra ett nytt djurstall. Därför kan det vara klokt att ta in en samarbetspartner med expertis på området – såsom Tectum Byggnader AB.

Djurstall, Bräkne Hoby

Djurstall anpassat för får, grisar och kor

Oavsett om byggnaden är tänkt att inhysa får, grisar, mjölkkor eller övriga nötkreatur, så måste man i första hand ta hänsyn till fastställda regler angående utrymme, skydd, ventilation, utgödsling, ljusinsläpp, utfodringsmöjligheter etc. Därutöver kan det även finnas specifika krav beroende på vad stallet ska användas till och antalet djur som ska vistas där. Besättningens storlek avgör också om ni behöver ansöka om förprövning hos länsstyrelsen innan bygget påbörjas. Men så länge regelverket följs är det i princip fritt fram att utforma djurstallet enligt era egna behov och önskemål. Något vi på Tectum gärna bistår er med!

Vår kunskap ger dig trygghet

Företagets gedigna erfarenhet från lantbrukssektorn i kombination med vår specialistkunskap inom stålkonstruktioner ger oss utmärkta förutsättningar att hjälpa er bygga ett stabilt, lättskött och säkert djurstall som uppfyller alla önskvärda kriterier. Ta gärna en titt på våra tidigare uppförda lantbruksbyggnader för ytterligare inspiration!

Skräddarsydda djurstallar med hög funktionalitet

På Tectum har vi hjälpt jordbrukare och djurbönder att bygga högkvalitativa lantbrukshallar i över 40 år. Djurstallar var faktiskt det som startade vår resa i branschen redan 1975. Sedan dess har vi vidareutvecklat våra stabila stålkonstruktioner till ett anpassningsbart standardsystem som kan appliceras på alla typer av byggnader. I enlighet med detta har vi även utökat sortimentet av dörrar, fönster, portar, fasader och övriga tillval. Väljer ni att bygga ert djurstall tillsammans med oss innebär det att ni har mängder av valmöjligheter gällande övergripande design, färger och material. Därmed kan ert nya stall skräddarsys för att smälta in sömlöst med gårdens befintliga byggnader. Men även om estetiken har stor betydelse för helhetsintrycket är konstruktionens funktionalitet självfallet den viktigaste aspekten.

Djustall nöt - Tectum

Med vårt flexibla system kan ni få en individuellt anpassad stallbyggnad som både är trivsam för djuren och förenklar ert dagliga arbete. Vill ni exempelvis ha ett djurstall med klassisk träfasad, öppen långsida och skärmtak? Eller kanske betongelement med inslag av perforerad plåt för kombinerat ljusinsläpp och naturlig ventilation? Inga problem – hör av er med era idéer så hittar vi en lösning tillsammans!

Vanliga frågor och svar kring byggandet av djurstallar

Vilka grundläggande aspekter är viktiga att beakta vid byggande av djurstallar?
– Vid byggande av djurstallar är det viktigt att ta hänsyn till fastställda regler angående utrymme, skydd, ventilation, utgödsling, ljusinsläpp och utfodringsmöjligheter för att säkerställa en behaglig och hälsosam miljö för både djur och människor.

Hur kan Tectum Byggnader bistå i byggprocessen av ett djurstall?
-Tectum Byggnader erbjuder sin expertis och erfarenhet inom stålkonstruktioner för att hjälpa till att bygga stabila, lättskötta och säkra djurstallar som uppfyller alla nödvändiga kriterier och kundens specifika behov och önskemål.

Vilka faktorer kan påverka om man behöver ansöka om förprövning hos länsstyrelsen innan man bygger ett djurstall?
-Djurstallets storlek kan avgöra om det är nödvändigt att ansöka om förprövning hos länsstyrelsen innan byggandet av ett djurstall påbörjas.

Vilka anpassningsmöjligheter erbjuder Tectum vid byggandet av djurstallar?
-Tectum erbjuder anpassningsbara standardsystem för stålkonstruktioner som tillåter kunden att välja mellan olika designalternativ, färger och material. Detta gör det möjligt att skräddarsy djurstallet så att det passar sömlöst in med gårdens befintliga byggnader.

Vilken betydelse har estetik och funktionalitet vid design av djurstallar?
-Även om estetiken är viktig för helhetsintrycket av en byggnad, är funktionaliteten den viktigaste aspekten vid design av djurstallar. Ett funktionellt stall underlättar det dagliga arbetet och bidrar till trivsel för djuren.

Lantbruksbyggnad, Trelleborg
Maskinhall från Tectum, Vinslöv
Lantbruksbyggnad, Vinslöv
Maskinhall från Tectum, Rydsgård
Ola Persson, Tectum
Jan Adrian
Försäljning & rådgivning
044–813 20
E-post till Jan Adrian
Ola Persson, Tectum
Ola Persson
Försäljning & rådgivning
044–813 29
E-post till Ola Persson
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson