Tectum Byggnader AB
– Familjeföretaget som bygger för generationer

Personal gruppbild TectumFöretagets startade i Sverige 1975 då jag blev erbjuden anställning på det danska företaget Tectum, för att sälja stallbyggnader och stallinredningar. Försäljningen gick ganska bra redan från början men ändå lite trögt i eget tycke.

Jag upptäckte en ny produkt att sälja genom att flera lantbrukare frågade om vi kunde bygga maskinhallar. En lantbrukare föreslog att vi kunde öka vägghöjden på ett slaktsvinsstall som då skulle kunna bli en bra maskinhall. Sagt och gjort. Vi byggde en maskinhall på detta sätt och det blev bra. Jag tog kort på maskinhallen och satte in i en annons i lantbrukspressen. Intresset var stort och vi fick många förfrågningar eftersom det fanns ett mycket stort behov av maskinhallar inom jordbruket. Försäljningen kom igång och jag sålde raskt en mängd hallar.

Försäljningen av stallbyggnader och stallinredningar fasades ut och jag satsade på maskinhallar. Det gick bra och jag hade bara liten konkurrens från andra företag under flera år. Andra företag upptäckte med tiden att maskinhallar var en bra produkt, men då var Tectum redan ett etablerat företag. Kopplingen till det danska Tectum försvann 1982.

Tectums målsättning har under alla år varit att vara en engagerad samarbetspart under hela byggprocessen. Genomtänkt konstruktion, material av hög kvalitet, välgjort arbete och konkurrenskraftiga priser skall känneteckna Tectums byggnader.

Kunderna skall känna att de köpt väl fungerande byggnader och vara nöjda med sitt val av Tectum som leverantör.

På Tectum är vi nu 20 medarbetare och har sedan starten levererat cirka 5 000 byggnader.

Sigurd Persson, grundare av Tectum