Plintgrund, betongelement och stålstomme

I de flesta fall utföres grunden med en prefabricerad plintgrund bestående av plintar och oisolerad eller isolerad sockelbalk. Plintarnas storlek  beräknas helt efter byggnadens unika egenskaper såsom byggort, stålbyggnadens storlek, snözon, vindlast, eventuell traverslast med mera.

Betongelement finns både oisolerade och isolerade med flera olika ytbeläggningar, man kan till exempel välja en borstad yta eller en med frilagd sten. De kan även dimensioneras för t.ex. spannmålstryck.

Stålstommen beräknas helt efter byggnadens unika egenskaper. Den levereras i de allra flesta fall monterad på plats av Tectum. Stommen kan målas i flera olika kulörer.

Referensbyggnader

Klicka på bilderna för att läsa mer om våra referenser.