Tectum står för en genomtänkt konstruktion med hög kvalité

 • Erfarenhet i kombination med rätt materialval lägger grunden för hög kvalité.
 • Noggranna ritningsunderlag och materialspecifikationer.
 • Löpande kontroller under projektering, tillverkning och montage.
 • Stålstommen tillverkas och monteras av SBS-anslutet företag (SBS = Svensk Byggstålskontroll).
 • Byggnaderna levereras med produkter från välkända leverantörer.
 • Byggnaderna kan monteras av våra erfarna montörer.

Standardbyggnader – Måttuppgifter (meter) vid 18° taklutning

Bredd 12,00 15,00 18,00 20,00 22,00 24,00
Vägghöjd 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Nockhöjd 5,90 6,40 6,90 7,20 7,50 8,10
Längd 18,00 24,00 36,00 42,00 48,00 54,00 osv.
Antal fack 3 4 6 7 8 9 osv.

Stålramar monteras normalt med 6,00 meter c/c-avstånd.
Vid prefabricerad plintgrund tillkommer normalt 0,20 meter höjd.

Tectums standard kan anpassas efter Era behov

Tectum stålstomme

 • Byggnaden levereras dimensionerad för de geografiska förutsättningarna avseende snö- och vindlaster. Byggnaden kan också dimensioneras för laster från till exempel bjälklag, traverser och spannmål.
 • Grund utföres oftast med prefabricerade plintar och oisolerade alternativt isolerade sockelbalkar, som monteras av oss i av Er färdigställda schaktbottnar. Ni kan naturligtvis även gjuta egna plintar eller en kantförstyvad betongplatta. Ingjutningsgods för stålstommen, ingår i leveransen.
 • Stålstommen levereras med påsvetsade fästbeslag för takåsar och väggreglar. Den är målningsbehandlad men kan även levereras varmförzinkad.
 • Väggreglar och takåsar är av trä, men kan även levereras med lättbalk.
 • Plåt på tak i olika profiler och kulörer är ett vanligt val. Takplåten kan kompletteras med kondensskydd för att minska takdropp i en oisolerad byggnad.
 • Fribärande plåt med isolering och papptäckning är ett alternativt val.
 • Taket kan också utföras med fibercementplattor.
 • Ventilationshuvar i nocken för ventilation av takkonstruktionen är standard på plåttak.
 • Takrännor och stuprör samt plåtbeslag och fästelement ingår i leveransen.
 • Väggplåt finns i en mängd profiler och kulörer.
 • Väggar kan även utföras med träpanel, betongelement eller sandwichelement i olika utföranden.
 • Isolerade byggnader kan levereras med olika invändiga tak- och väggbeklädnader.
 • Byggnaden kan även kompletteras med bjälklag, mellanväggar, takskydd, brandventilatorer med mera
 • Byggnaden levereras med skjutportar, slag– och vikportar eller takskjutportar.
 • Dörrar finns i trä, aluminium och stål. Fönster finns i trä och aluminium.
 • Ljusgenomsläpp till oisolerade byggnader i olika utförande.
 • Byggnaden kan fås komplett eller delvis monterad av Tectum eller utförs montaget i Er egen regi.