Vi på Tectum Byggnader AB har ansvar för att din byggnad byggs på rätt sätt. Enligt byggnadsregler så är det vårt ansvar att bedöma vilken terräng din byggnad planeras byggas på. Vi tar genom denna bedömning fram rätt dimensioner för din stomme/byggnad.

Nedan ser du vilka terrängtyper som finns, vilken passar din byggnation?

Terrängtyp 0

Terrängtyp 0

Havs- eller kustområde exponerat för öppet hav (närmare än två kilometer).

Terrängtyp 0

Terrängtyp I

Sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation och utan hinder.

Terrängtyp 0

Terrängtyp II

Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrets höjd.

Terrängtyp 0

Terrängtyp III

Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrets höjd (till exempel byar, förorter, skogsmark).

Terrängtyp 0

Terrängtyp IV

Område där minst 15 procent av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är större än 15 meter.