Prisexempel
Kostnadsfri offert
Lars Nilsson, Tectum
Lars Nilsson
Försäljning & rådgivning
044–813 19
E-post till Lars Nilsson
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson
Hans Sjöstrand, Tectum
Hans Sjöstrand
Försäljning & rådgivning
044–813 28
E-post till Hans Sjöstrand

Göran Nilsson på Östergård har denna gång byggt en stålbyggnad som är avsedd både som lagerhall och maskinhall. Takplåten är vald i en ljusare grå ton med tanke på att inte få takplåten för varm. Byggnadens storlek är 30 meter bred och 72 meter lång och 4,50 meter hög i takfot. När betonggolvet och betongtrösklarna är gjutna kommer vikportar på gavel och långsida att monteras.

Tillbaka till lagerhallar
Prisexempel
Kostnadsfri offert
Lars Nilsson, Tectum
Lars Nilsson
Försäljning & rådgivning
044–813 19
E-post till Lars Nilsson
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson
Hans Sjöstrand, Tectum
Hans Sjöstrand
Försäljning & rådgivning
044–813 28
E-post till Hans Sjöstrand