Ola Persson, Tectum
Jan Adrian
Försäljning & rådgivning
044–813 20
E-post till Jan Adrian
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson

Plintgrund och markarbete

Om en byggnad ska få bästa förutsättningar så måste markarbetet vara bra utfört. När man valt att ha vår plintgrund från K-Prefab så bör man tänka på att förbereda på ett bra sätt.

Några veckor innan vi kommer med plintar så kommer ni få en utförlig plintbeskrivning. Där kommer ni se var plintarna ska placeras samt hur djupt ni ska gräva med mera.

Viktigt är förstås att just markarbetet är bra utfört då det avgör hur bra byggnaden kommer att bli. Då K-Prefab och Ds stål kommer med lastbilar så ska man se till att dessa kan komma fram och kunna jobba på ett bra sätt, så se till att det är bra bärighet samt framkomlighet där byggnaden ska vara.

Våra stålramar har 6,00 meter c/c mellan varje fack.

Det är viktigt att markarbetet är riktigt gjort, för att undvika merkostnader och förseningar, samt att er fina byggnad står stabilt och bra (se bild längre ned).

Man kan även välja att gjuta en betongplatta själv, då skickar vi ingjutningsjärn till stålstommen istället.

Bärlager:

Bergkross är grövre fraktioner där även de finaste kornen ingår, exempelvis i fraktionerna 0/16, 0/32 eller 0/63 mm. Materialet går ofta under namn som väggrus, bärlager eller förstärkningslager beroende på fraktion och användningsområde.
Detta är ett bra lager att ha som bärlager när vi kommer med lastbil och när liftar ska köra. Det viktiga är att packa/ padda lagret så det blir fast och körbart.

Ett bra bärlager, från grunden.
0/32 passar bra. 20-30 cm  beroende på hur grundunderlaget är, eller kan man bygga upp nivån något mera, då lägger man dit förstärkning 0/90 mm i botten för att sedan lägga 5-10 cm 0/32 ovanpå, glöm inte att allt ska packas/ paddas.

Räkna med en volymvikt av 1650kg/m3 för bärlager 0/32 mm och 1700kg för 0/90 mm. Glöm inte ta till några procent för packningsgrad och yta utanför själva byggnadsytan.

-Är ni osäkra så ring en lokal markentreprenör, för är inte markarbetet riktigt gjort så medför detta tråkiga merkostnader för er.

OBS: Makadam och singel får inte användas som översta lagret i bärlager.
Exempel på bra markarbeten:

Tectum plintar
Markarbete

Plintar

Alla byggnader som vi bygger har olika förutsättningar, vilket gör att varje hall blir unik.
Det betyder att alla plintgrunder beräknas separat så det passar just din hall.

Plintsorter:

Plint P21

K-Prefab plint, P21

Bottenplatta B x H = 1 800 x 1 500 mm
Plinthöjd 1 300 mm
Plinttopp 300 x 400 mm
Vikt 1,3 ton

P21 – För ramar. Stommar av stål eller limträ. För gavelplintar och smala byggnader. Denna modell av plint har ett mått av 1 180 x 1 500 mm i bottenplattan, och den är 1 300 mm hög och väger 1 300 kg.

Schakt för P21:

Då man ska få ner plinten enkelt och bra så bör man gräva 2 000 x 1 700 mm. Plinten är 1 300 mm hög, så gräv cirka 1 300–1 500 mm djupt, då man i botten av gropen ska fylla med sand, grus eller singel. Fyllningstjockleken ska vara minst 100 mm efter packning.

När plinten är placerad ska cirka 200–300 mm vara över markytan. Det betyder att hålet egentligen bara är cirka 1 000 mm när man packat bottenytan med material.

Plint P31

K-Prefab plint, P31

Bottenplatta B x H = 1 200 x 2 150 mm
Plinthöjd 1 300 mm
Plinttopp 400 x 400 mm
Vikt 1,9 ton

P31 – För ramar. Stommar av stål eller limträ. För gavelplintar och smala byggnader. Denna modell av plint har ett mått av 1 200 x 2 150 mm i bottenplattan, och den är 1 300 mm hög och väger 1 900 kg.

Schakt för P31:

Då man ska få ner plinten enkelt och bra så bör man gräva 2 650 x 1 700 mm. Plinten är 1 300 mm hög, så gräv cirka 1 300–1 500 mm djupt, då man i botten av gropen ska fylla med sand, grus eller singel. Fyllningstjockleken ska vara minst 100 mm efter packning.

När plinten är placerad ska cirka 200–300 mm vara över markytan. Det betyder att hålet egentligen bara är cirka 1 000 mm när man packat bottenytan med material.

Plint P41

K-Prefab plint, P41

Bottenplatta B x H = 1 500 x 2 350 mm
Plinthöjd 1 300 mm
Plinttopp 400 x 500 mm
Vikt 2,5 ton

P41 – För ramar. Stommar av stål eller limträ. För gavelplintar och smala byggnader. Denna modell av plint har ett mått av 1 500 x 2 350 mm i bottenplattan, och den är 1 300 mm hög och väger 2 500 kg.

Schakt för P41:

Då man ska få ner plinten enkelt och bra så bör man gräva 2 850 x 2 000 mm. Plinten är 1 300 mm hög, så gräv cirka 1 300–1 500 mm djupt, då man i botten av gropen ska fylla med sand, grus eller singel. Fyllningstjockleken ska vara minst 100 mm efter packning.

När plinten är placerad ska cirka 200–300 mm vara över markytan. Det betyder att hålet egentligen bara är cirka 1 000 mm när man packat bottenytan med material.

Plint P51

K-Prefab plint, P51

Bottenplatta B x H = 2 000 x 2 400 mm
Plinthöjd 1 300 mm
Plinttopp 400 x 500 mm
Vikt 3,1 ton

P51 – För ramar. Stommar av stål eller limträ. För gavelplintar och smala byggnader. Denna modell av plint har ett mått av 2 000 x 2 400 mm i bottenplattan, och den är 1 300 mm hög och väger 3 100 kg.

Schakt för P51:

Då man ska få ner plinten enkelt och bra så bör man gräva 2 900 x 2 500 mm. Plinten är 1 300 mm hög, så gräv cirka 1 300–1 500 mm djupt, då man i botten av gropen ska fylla med sand, grus eller singel. Fyllningstjockleken ska vara minst 100 mm efter packning.

När plinten är placerad ska cirka 200–300 mm vara över markytan. Det betyder att hålet egentligen bara är cirka 1 000 mm när man packat bottenytan med material.

Exempel på en plintgrund

På långsidorna sitter plintarna ca 6.00 m avstånd, på kortsidorna är det mer flexibelt.

Skiss plintgrund

Exempel på ett bra markarbete mm

Ola Persson, Tectum
Jan Adrian
Försäljning & rådgivning
044–813 20
E-post till Jan Adrian
Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson