Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson
Ola Persson, Tectum
Jan Adrian
Försäljning & rådgivning
044–813 20
E-post till Jan Adrian
Hans Sjöstrand, Tectum
Hans Sjöstrand
Försäljning & rådgivning
044–813 28
E-post till Hans Sjöstrand
Ola Persson, Tectum
Ola Persson
Försäljning & rådgivning
044–813 29
E-post till Ola Persson

Lagerlokal i Ystad på 600 kvadratmeter, 20,00 x 30,00 x 4,50 +0,20 m (BxLxH), 600 kvadratmeter.

Tectum har levererat en plintgrund med sockelbalk som har placerats 20 cm ovan färdig golvnivå, stålstomme, komplett tak och väggar, kondensisolerad takplåt för att motverka fukt i hallen, underhållsfritt takutsprång i plåt som är 300 mm på både gavlar och 150 mm på långsidor, 2 stora skjutportar – en på gavel och en på långsida, 1 gångdörr från EAB. Byggnaden skall kopplas samman mot en befintlig byggnad och därmed är ett fack öppet för sammankoppling av en sluss. Montering har utförts av Tectums egna montörer.

Lars Kristiansson, Tectum
Lars Kristiansson
Försäljning & rådgivning
044–813 25
E-post till Lars Kristiansson
Ola Persson, Tectum
Jan Adrian
Försäljning & rådgivning
044–813 20
E-post till Jan Adrian
Hans Sjöstrand, Tectum
Hans Sjöstrand
Försäljning & rådgivning
044–813 28
E-post till Hans Sjöstrand
Ola Persson, Tectum
Ola Persson
Försäljning & rådgivning
044–813 29
E-post till Ola Persson